Team

Pedro Haers Directeur
Pedro Haers
Directeur

Nancy de Smet       Secretaresse

Els Dessers               Peuter+eerste kleuterklas

Vera Crosiers
Tweede kleuterklas

Gaëlle Druart              Derde kleuterklas

Anja de Ruyter          Eerste leerjaar

Ellen Cockuyt Tweede en vijfde leerjaar
Ellen Cockhuyt
Tweede leerjaar

Griet van Hyfte          Derde leerjaar
Kenneth Doom
Derde leerjaar (vervanging juf Griet)

Koen van de Velde
Vierde leerjaar

Alex Roegiers
Vierde leerjaar – ZoCo

Justine Waegenaar
Vijfde leerjaar

Jan Tack
Zesde leerjaar
Emily Ingels
Kleuterzorg
Mia de Brabander
Kinderverzorgster

Hilde Nuytinck           Turnen kleuter en lager

Isabel Dellaert
Niet-confessionele zedenleer

Ina Buysse
Katholieke godsdienst

Cynthia Morant Poetshulp

Nele de Brabant
Poetshulp

Natascha Vermeersch
middagtoezicht