Team

Pedro Haers Directeur
Pedro Haers
Directeur

Els Dessers Peuter- en eerste kleuterklas
Els Dessers
Peuter- en eerste kleuterklas

Anja de Ruyter Eerste leerjaar
Anja de Ruyter
Eerste leerjaar

Nancy de Smet Secretaresse
Nancy de Smet
Secretaresse

Vera Crosiers Eerste en tweede kleuterklas
Vera Crosiers
Eerste en tweede kleuterklas

Ellen Cockuyt Tweede en vijfde leerjaar
Ellen Cockhuyt
Tweede leerjaar

Sandra kinderverzorgster
Sandra van Vooren
Kinderverzorgster

Gaëlle Druart Derde kleuterklas
Gaëlle Druart
Tweede en derde kleuterklas

Griet van Hyfte Derde leerjaar

Natascha Vermeersch middagtoezicht
Natascha Vermeersch
Middagtoezicht

Justine Waegenaer Eerste en tweede kleuterklas Katholieke godsdienst
Justine Waegenaer
Katholieke godsdienst – zorg

Koen van de Velde Vierde leerjaar
Koen van de Velde
Vierde leerjaar

Sonja Gillis
Sonja Gillis Poetsvrouw

Isabel Dellaert
Niet-confessionele zedenleer

Alex Roegiers vijfde leerjaar
Alex Roegiers
Vijfde leerjaar en zorgcoördinator

Cynthia - poetsvrouw
Cynthia
Poetsvrouw
Ettem
Islamitische godsdienst

Jan Tack vijfde en zesde leerjaar
Jan Tack
Zesde leerjaar

Hilde Nuytinck
Turnen kleuter en lager