Pedagogisch project

De fundamentele uitgangspunten van ons pedagogisch project zijn:

 • Openheid: alle levensopvattingen zijn welkom in onze school
 • Verscheidenheid: een verrijking voor iedereen
 • Leren leven met anderen
 • Respect voor de eigenheid van elke mens
 • Respecteren van de rechten van het kind en de mens
 • Aandacht voor de zwakkeren in de samenleving
 • Zelfstandigheid

De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd via het gebruik van de OVSG-leerplannen in de leergebieden:

 • lichamelijke opvoeding
 • muzische vorming
 • taal (Nederlands en Frans)
 • wereldoriëntatie
 • wiskunde
 • levensbeschouwing: erkende godsdienst of niet-confessionele zedenleer
 • leergebiedoverschrijdende thema’s: leren leren, sociale vaardigheden, ict
Klik hier om de volledige tekst te lezen.